Біологія та екологія фітопопуляцій

Біологія та екологія фітопопуляцій

Монографія
Злобін Ю. А., Скляр В. Г., Клименко Г. О.
  • УДК: 581.5
  • ISBN: 978-966-992-777-4
  • Формат: 60х84/16
  • Переплет: мягкая
  • Страниц: 512
Есть в наличии
600,00 грн.

У монографії проаналізовані основні проблеми біології і екології фітопопуляцій з використанням численних літературних джерел і матеріалів, отриманих авторами та представниками сумської наукової школи популяційної екології рослин за результатами багаторічних польових досліджень. Основним змістом книги є поглиблений аналіз усіх аспектів існування фітопопуляцій: їхньої структури, взаємозв’язку із місцезростанням, динаміки, стійкості до природних і антропогенних чинників. Намічені основні напрями у подальшому вивченні популяційної біології та екології рослин і детально розглянуті методичні прийоми збору та обробки матеріалу для отримання інформативних результатів.

Монографія може використовуватися у якості підручника здобувачами вищої освіти різних рівнів, насамперед третього (освітньо-наукового), які навчаються на біологічних, екологічних, агрономічних і лісогосподарських спеціальностях та опановують дисципліни, пов’язані із проблемами з’ясування особливостей та закономірностей функціонування рослинного покриву на популяційному рівні організації, забезпечення охорони та раціонального використання фіторізноманіття: «Популяційна екологія рослин», «Біометрія з основами моделювання та прогнозування популяційних процесів»,  «Біосозологія» тощо.