Менеджмент для магістрів. У 2-х тт. Том 2.

Менеджмент для магістрів. У 2-х тт. Том 2.

Підручник
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
За заг. ред. О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка
  • УДК: 65.012.32(075.8)
  • ISBN: 978-966-680-593-8
  • Формат: 60x90/32
  • Переплет: твердая
  • Страниц: 618
  • Год издания: 2014
Есть в наличии
710,00 грн.

Підручникміститьматеріалнавчальногомодуля, щоохоплюєзмістосновнихнормативнихдисциплінзпідготовкифахівцівзанапрямом 8.050201 “Менеджменторганізаційосвітньо-кваліфікаційногорівнямагістр”.

Вінскладаєтьсяздвохчастин (томів), якіохоплюють 24 дисципліни, тобтопрактичновсіаспектипідготовкимагістрів, а  такожспеціалістів. До розділів подані питання для самоконтролю та список рекомендованої літератури. При підготовці були використані результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі оцінювання, прогнозування та управління економічним потенціалом адміністративних і виробничих систем.

Для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” усіх форм навчання.