Управління проектами

Управління проектами

Логачова Л.М., Логачова О.В.
180,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації

Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації

Ілляшенко С.М., Пересадько Г.О. ; за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка
255,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Інноваційний менеджмент

Інноваційний менеджмент

Ілляшенко С.М.
250,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Бізнес-адміністрування: магістерський курс

Бізнес-адміністрування: магістерський курс

За ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка та к.е.н., доц. І.М. Сотник
1 000,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій

Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій

Касьяненко В.О., Старченко Л.В.
170,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Управління ціноутворенням

Управління ціноутворенням

Березін О.В., Карпенко Ю.В.
160,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки: соціоприродничі й економічні протиріччя.

Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки: соціоприродничі й економічні протиріччя.

Петрушенко М.М.
260,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Ціноутворення в туристичному бізнесі

Ціноутворення в туристичному бізнесі

Березін О.В., Карпенко Ю.В.
150,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Предпринимательские структуры в изменяющейся среде: проблемы адаптации

Предпринимательские структуры в изменяющейся среде: проблемы адаптации

Кочубей Р.В.
135,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Управління інформаційними потоками  туристичних підприємств

Управління інформаційними потоками туристичних підприємств

Іванова О. М.
190,00 грн.
Минимальное кол-во: 1