Управління проектами

Управління проектами

Логачова Л.М., Логачова О.В.
140,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації

Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації

Ілляшенко С.М., Пересадько Г.О. ; за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка
195,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Інноваційний менеджмент

Інноваційний менеджмент

Ілляшенко С.М.
195,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Економіка аграрних підприємств

Економіка аграрних підприємств

Курган В.П.
130,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Бізнес-адміністрування: магістерський курс

Бізнес-адміністрування: магістерський курс

За ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка та к.е.н., доц. І.М. Сотник
760,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Економіка енергетики

Економіка енергетики

Мельник Л.Г., Карінцева О.І., Сотник І.М.
215,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій

Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій

Касьяненко В.О., Старченко Л.В.
130,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Управління ціноутворенням

Управління ціноутворенням

Березін О.В., Карпенко Ю.В.
125,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Методологічні засади формування економічної політики України

Методологічні засади формування економічної політики України

Сало І. В.
115,00 грн.
Минимальное кол-во: 1
Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки: соціоприродничі й економічні протиріччя.

Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки: соціоприродничі й економічні протиріччя.

Петрушенко М.М.
200,00 грн.
Минимальное кол-во: 1