Синєокий Олег Володимирович

Синєокий Олег Володимирович
Синєокий Олег Володимирович (1966 року народження) – доцент кафедри кримінального права та правосуддя юридичного факультету Запорізького національного університету, кандидат юридичних наук, доцент, член науково-методичної ради при прокуратурі Запорізької області. Навчався в Ленінградському інституті точної механіки та оптики (нині – Санкт-Петербурзький державний університет інформаційних технологій, механіки та оптики), після чого служив в армії. Уже після закінчення Української державної юридичної академії (нині – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків) за 10 років служби в органах прокуратури пройшов професійний шлях від слідчого районної прокуратури до начальника відділу криміналістики прокуратури Запорізької області. З 1996 р. опублікував 200 наукових праць, серед яких 4 монографії, навчальні, науково-практичні та навчально-методичні посібники і практикум (у т.ч. три з грифом МОН України виконано у співавторстві), численні наукові статті з міжгалузевих проблем протидії злочинності у вітчизняних і зарубіжних (Російська Федерація, Республіка Казахстан) фахових наукових журналах. Систематизовані результати ґрунтовного наукового дослідження та інформаційного впровадження педагогічних інновацій у навчальний процес представлені цілісною працею в модернізованому вигляді.
Організаційно-правові засади модернізації інформаційної інфраструктури органів прокуратури України: оптико-волоконні мережі в системі правоохоронних телекомунікацій

Організаційно-правові засади модернізації інформаційної інфраструктури органів прокуратури України: оптико-волоконні мережі в системі правоохоронних телекомунікацій

Синєокий О. В.
150,00 грн.
Минимальное кол-во: 1