Авторы

а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я і ї є
Борисенко Олексій Андрійович

Борисенко Олексій Андрійович

Фахівець у галузі електронних обчислювальних машин й інформатики. Доктор технічних наук (1991), професор (1995). Закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (1970); працював інженером, науковим співробітником, асистентом, закінчив аспірантуру (1976) і захистив кандидатську дисертацію (1979). З 1980 працює у Сумському державному університеті: старший викладач, доцент, професор, з 1992 – завідувач кафедри промислової електроніки. Наукові дослідження проводив у галузі цифрової електроніки й обчислювальної техніки. Має понад 100 наукових праць, серед яких більше 30 винаходів. Основний науковий напрямок – підвищення швидкодії та надійності електронних цифрових систем і пристроїв на базі спеціальних систем кодування та створеної ним теорії неоднорідних систем числення, докладно дослідив біноміальні системи. За дослідження в галузі дискретної математики удостоєний гранта фонду “Відродження” (1998). Нагороджений грамотою і знаком «Відмінник освіти України».
Александрова Олена Станіславівна

Александрова Олена Станіславівна

Кандидат філософських наук, доцент. Закінчила історичний факультет Запорізького державного університету (2000). З 2000 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю “Соціальна філософія та філософія історії” (2003). З 2001–2004 рр. навчалася на факультеті післядипломної освіти Запорізького національного університету, отримала диплом спеціаліста, кваліфікація – економіст-менеджер (2003) і диплом спеціаліста, кваліфікація – психолог (2004). У 2004 р. захистила дисертацію на тему: «Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз» у спеціалізованій вченій раді в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (м. Сімферополь). Працює на посаді доцента кафедри філософії Запорізького національного університету. Заступник директора Центру досліджень проблем конкуренції (м. Київ). Автор 80 наукових праць, з них 67 – опубліковані після захисту кандидатської дисертації. Коло професійних інтересів – соціальна філософія, філософська антропологія, філософія економіки.
Божкова Вікторія Вікторівна

Божкова Вікторія Вікторівна

кандидат економічних наук, докторант, доцент кафедри маркетингу Сумського державного університету, фахівець з маркетингу, економічного ризику. Автор більше ніж 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 14 монографій, підручників і навчальних посібників.
Бондарчук Анатолій Сергійович

Бондарчук Анатолій Сергійович

кандидат технічних наук, доцент кафедри енергетичного менеджменту Інституту електромеханіки та енергоменеджменту Одеського національного політехнічного університету, автор більш ніж 30 науково-методичних робіт, серед яких 1 патент на винахід, 1 навчальний посібник.
Біловодська Олена Анатоліївна

Біловодська Олена Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент, стипендіат Кабінету Міністрів України 2006–2008 рр., лауреат гранта Президента України 2010 р., фахівець у галузі маркетингу інновацій, інноваційного та маркетингового менеджменту, логістики. Навчалась і працює в Сумському державному університеті, автор більш ніж 160 наукових, навчально-методичних публікацій, у т. ч. близько 20 монографій, підручників та навчальних посібників.
Башук Тетяна Олександрівна

Башук Тетяна Олександрівна

аспірант кафедри маркетингу Сумського державного університету, фахівець з маркетингу, мерчандайзингу. Автор більше ніж 20 наукових та навчально-методичних праць.
Белоліпський Валерій Олександрович

Белоліпський Валерій Олександрович

Доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Луганського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. За сумісництвом – професор Луганського національного аграрного університету. В.О. Белоліпський у 1974 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2006 р. – докторську. Наукові інтереси: - закономірності прояву вітрової і водної ерозії ґрунтів у басейнах малих річок і балкових водозборах різних географічних зон; - ерозійно-екологічне районування, кількісна оцінка протиерозійної стійкості ґрунтів на агрофонах і протиерозійних комплексах у землеробстві; - обґрунтування ґрунтоводоохоронної оптимізації параметрів екологічної стійкості елементів агроландшафту і шляхи їх реалізації в умовах різного антропогенного використання земель. Брав активну участь у розробці Концепції охорони ґрунтів від ерозії в Україні (2008). Автор і співавтор близько 200 наукових праць, серед яких 7 книг і монографій.
Панченко Сергій Михайлович

Панченко Сергій Михайлович

Докторант кафедри ботаніки.

Випускник кафедри ботаніки та фізіології сільскогосподарських рослин Сумського сільскогосподарського Інституту.

Наукові інтереси: популяційна екологія лісових рослин, динаміка популяцій, неушкоджуючі методи морфометрії, стратегія виживання рослин в умовах заповідного режиму, експертна оцінка фіторізноманіття природно-заповідних територій Полісся та Лісостепу України.

Кандидатську дисертацію " Флора, рослинність та популяції модельних видів рослин Старогутського лісового масиву (Сумська область)" захистив у 2000 р. Працює над докторською дисертацією "Популяційні аспекти резерватних сукцесій в лісах Лівобережного Полісся України".

У 2007 та 2009 р.р. проходив стажування на кафедрі ботаніки Санкт-Петербурзького державного університету. Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2009 р.). Співголова загальноукраїнської конференції молодих вчених-ботаніків "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (2001 р.).

Докторант кафедри ботаніки з 2011 р. Науковий консультант: д.б.н., проф. В.А. Соломаха.

Публікації: автор 77 наукових, з яких 3 монографії, 27 статей.