Начинаются с буквы "С"

а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я і ї є
Скляр Виктория Григорьевна

Скляр Виктория Григорьевна

Доцент, кандидат биологических наук, заведующая кафедрой ботаники Сумского национального аграрного университета.

Сфера научных интересов – ботаника, геоботаника, лесоведение, популяционная экология растений,  охрана природы. Автор и соавтор более 110 научных и научно-методических изданий.

Старинський Микола Володимирович

асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Української академії банківської справи. Автор понад 15 наукових робіт, у тому числі 12 наукових статей та 5 навчальних посібників. Сфера наукових інтересів: адміністративне, фінансове, банківське право та правове регулювання фінансового ринку.
Савченко Юрій Юрійович

Савченко Юрій Юрійович

Савченко Юрій Юрійович – викладач кафедри теорії, методики і психології дошкільної освіти Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка
Сухонос Володимир Вікторович

Сухонос Володимир Вікторович

Доктор юридичних наук, професор.

Завідувач кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права Сумського державного університету, доктор юридичних наук, професор.

Народився 18 вересня 1970 року. У 1988 році закінчив Чернігівський юридичний технікум (нині – Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету) за спеціальністю «Правознавство та облік в системі соціального забезпечення». Згодом навчався в Московській державній юридичній академії (нині – Московський державний юридичний університет ім. О. О. Кутафіна), яку закінчив у 1997 році, отримавши кваліфікацію «юрист» за спеціальністю «Юриспруденція».

Протягом 1998–2016 рр. працював в Українській академії банківської справи. Пройшов шлях від викладача-стажиста до професора.

Автор та співавтор понад 100 наукових праць, у тому числі дев'яти монографій та шести підручників і навчальних посібників.

 

Сотник Ірина Миколаївна

Сотник Ірина Миколаївна

Доктор економічних наук, доцент кафедри економіки Сумського державного університету.
 Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць (у тому числі більше 8 монографій, підручників та навчальних посібників) з економіки природокористування, економіки підприємства, економіки енергетики, еколого-економічних проблем енерго- та ресурсозбереження. Лауреат премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді в розбудову держави (2004). Учасник багатьох наукових проектів.
Сухонос Віктор Володимирович

Сухонос Віктор Володимирович

Голова вченої ради Навчально-наукового інституту права, професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного університету, доктор юридичних наук, професор

Працював в органах прокуратури з 1973 року на різних посадах, у т.ч. слідчого прокуратури, прокурора Срібнянського і Чернігівського районів, начальника відділу загального нагляду, першого заступника прокурора Чернігівської області, прокурора Самаркандської та Сумської областей, в управлінні кадрів прокуратури колишнього СРСР і Генеральної прокуратури України, деканом юридичного факультету Української академії банківської справи, ректором Академії прокуратури при Генеральній прокуратурі України.

Державний радник юстиції 3 класу, почесний працівник прокуратури України. Член наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень.

Автор та співавтор більш ніж 100 наукових праць, у тому числі восьми монографій та чотирнадцяти підручників і навчальних посібників.

Скоков Сергей Алексеевич

Скоков Сергей Алексеевич

Кандидат экономических наук.
Директор по развитию бизнеса консалтинговой компании ”Альтагон Интернешенал Инк.” (Нидерланды). Автор более 20 научных публикаций, имеет двадцатилетний опыт работы в сфере менеджмента, включая экологический менеджмент, экономический анализ, развитие международного бизнеса. Координатор многих международных проектов в сфере ресурсосбережения, развития региональной инфраструктуры, экологии, энергетики и водоснабжения, в том числе в странах Центральной и Восточной Европы. В течение ряда лет работал в Брюсселе менеджером международных проектов, финансируемых Европейским Союзом в регионе TACIS и Южной Азии, и в Гааге (Нидерланды), выполняя функции международного эксперта. В 2002–2004 годах был соруководителем проекта «Стандартизации экологического менеджмента предприятий Украины». Руководил подготовкой и проведением более 50 семинаров, пресс-конференций и других мероприятий во многих регионах Украины.
Синєокий Олег Володимирович

Синєокий Олег Володимирович

Синєокий Олег Володимирович (1966 року народження) – доцент кафедри кримінального права та правосуддя юридичного факультету Запорізького національного університету, кандидат юридичних наук, доцент, член науково-методичної ради при прокуратурі Запорізької області. Навчався в Ленінградському інституті точної механіки та оптики (нині – Санкт-Петербурзький державний університет інформаційних технологій, механіки та оптики), після чого служив в армії. Уже після закінчення Української державної юридичної академії (нині – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків) за 10 років служби в органах прокуратури пройшов професійний шлях від слідчого районної прокуратури до начальника відділу криміналістики прокуратури Запорізької області. З 1996 р. опублікував 200 наукових праць, серед яких 4 монографії, навчальні, науково-практичні та навчально-методичні посібники і практикум (у т.ч. три з грифом МОН України виконано у співавторстві), численні наукові статті з міжгалузевих проблем протидії злочинності у вітчизняних і зарубіжних (Російська Федерація, Республіка Казахстан) фахових наукових журналах. Систематизовані результати ґрунтовного наукового дослідження та інформаційного впровадження педагогічних інновацій у навчальний процес представлені цілісною працею в модернізованому вигляді.