Авторы

а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я і ї є
Бондар Любов Миколаївна

Бондар Любов Миколаївна

Заступник директора з навчально-виховної роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України.

Панченко Сергій Михайлович

Панченко Сергій Михайлович

Докторант кафедри ботаніки.

Випускник кафедри ботаніки та фізіології сільскогосподарських рослин Сумського сільскогосподарського Інституту.

Наукові інтереси: популяційна екологія лісових рослин, динаміка популяцій, неушкоджуючі методи морфометрії, стратегія виживання рослин в умовах заповідного режиму, експертна оцінка фіторізноманіття природно-заповідних територій Полісся та Лісостепу України.

Кандидатську дисертацію " Флора, рослинність та популяції модельних видів рослин Старогутського лісового масиву (Сумська область)" захистив у 2000 р. Працює над докторською дисертацією "Популяційні аспекти резерватних сукцесій в лісах Лівобережного Полісся України".

У 2007 та 2009 р.р. проходив стажування на кафедрі ботаніки Санкт-Петербурзького державного університету. Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2009 р.). Співголова загальноукраїнської конференції молодих вчених-ботаніків "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (2001 р.).

Докторант кафедри ботаніки з 2011 р. Науковий консультант: д.б.н., проф. В.А. Соломаха.

Публікації: автор 77 наукових, з яких 3 монографії, 27 статей.

Тарельник В’ячеслав Борисович

Тарельник В’ячеслав Борисович

Академік Української технологічної академії.

Народився у 1952 р. у Вірменії. У 1986 р. закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут, де здобув кваліфікацію інженера-механіка.

З 1985 по 2002 рік працював у Всеукраїнському науково-дослідному інституті компресорних машин (ВНДІкомпресормаш) м. Суми. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до директора дочірнього науково-виробничого підприємства “ Нікмас-Ротор”.

У 1994 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальностями 05.03.05 – “Процеси й машини обробки тиском” і 05.03.01 – “Процеси механічної й фізико-технічної обробки, верстати й інструменти”.

З 2000 року працює в Сумському національному аграрному університеті.

У 2001 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.02.08 – “Технологія машинобудування”. З 2005 року – професор кафедри експлуатації і ремонту машин, яку у 2006 р. перейменовано на кафедру технічного сервісу.

У 2003 році присвоєно звання академіка Української технологічної академії (УТА). Рішенням Президії УТА від 28.10.2009 р. присвоєно звання “Заслужений технолог вищої категорії ”.

З 2006 року й до цього часу працює професором, завідувачем кафедри технічного сервісу. Під його керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації, має близько 300 наукових праць, з них 5 монографій, 4 навчальні посібники (3 з яких – з грифом МОН), а також 25 патентів на винахід.

26 серпня 2010 р. рішенням колегії Міністерства аграрної політики України нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани».

Тюленєва Валентина Олексіївна

Тюленєва Валентина Олексіївна

Кандидат географічних наук, доцент кафедри прикладної екології Сумського державного університету.
Козій Іван Сергійович.

Козій Іван Сергійович.

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри прикладної екології Сумського державного університету.
Рубанець Олександра Михайлівна

Рубанець Олександра Михайлівна

Доктор філософських наук, професор Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут".

Область наукових інтересів – вплив науки на формування сучасних суспільних стратегій. Монографія "Інформаційне суспільство: когнітивний креатив постнекласичних досліджень" (К., 2006) присвячена аналізу когнітивного креативу у сфері проектування програмних систем рівня організації як фактор трансформації соціальної онтології інформаційного суспільства.

Дисертація доктора наук "Системні прояви когнітивності в еволюції науки" (К., 2007), у якій розглядається поняття когнітивного в сучасній науці, когнітивні дослідження та когнітивні практики, когнітивна активність людини як фактор трансгресії сфери знання.

Безпарточний Максим Григорович

Безпарточний Максим Григорович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Керівник проекту «Дослідження забезпечення енергетичними ресурсами України, Білорусії, Молдови» при C

Досліджує проблеми формування споживчого ринку та забезпечення ефективного функціонування і розвитку торговельних підприємств, опрацювання та реалізації стратегій підприємств.

Автор і співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Петрушенко Юрій Миколайович

Петрушенко Юрій Миколайович

Кандидат економічних наук.

Петрушенко Юрій Миколайович є випускником економічного факультету Сумського державного університету. Спеціальність «Фінанси». У 2003 році закінчив аспірантуру Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Кандидат економічних наук (2004), доцент (2006). У 2013 році закінчив докторантуру Сумського державного університету.

Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких навчальні посібники, колективні монографії, численні статті з проблем теорії та практики забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад.

Учасник 30 міжнародних наукових конференцій (у тому числі в Латвії, Польщі, Литві, Російській Федерації, Німеччині, Чехії).

Отримував гранти на проведення наукових досліджень від таких міжнародних організацій, як National Council of Economic Education (USA), Center for Advanced Studies and Education (CASE Lithuania), The Economics Education and Research Consortium (EERS), United Nations Development Programme (UNDP Ukraine).

Стипендіат Кабінету міністрів України для молодих учених (2011).

Проходив стажування в наукових закладах та громадських інституціях Шотландії, Польщі, Литви та Данії. З 2012 року – координатор мережі ВНЗ, що є партнерами міжнародного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Наукові інтереси: громадські фінанси, управління місцевим розвитком, економічна теорія соціальних комунікацій.