Авторы

а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я і ї є
Загородня Людмила Петрівна

Загородня Людмила Петрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, автор понад 25 наукових праць. Коло наукових інтересів – професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільного виховання

Димитрієвич Любов Радоївна

кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів Сумського національного аграрного університету. Провідний фахівець з проблем технології продуктів харчування та їх безпеки. Автор більше 200 друкованих праць і навчальних посібників.

Дуденко Ніна Василівна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни харчування і мікробіології Харківського університету харчування та торгівлі. Відомий фахівець в Україні з проблем підвищення біологічної цінності продуктів харчування. Автор більше 200 друкованих праць, 10 навчальних посібників та підручників.
Жарова Любов Валеріївна

Жарова Любов Валеріївна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, докторант Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, стажувалась у провідних наукових установах Чехії та Мальти. Фахівець з широкого кола питань еколого-економічного вивчення сталого розвитку продуктивних сил, автор понад 50 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, бере участь у багатьох міжнародних проектах з економіки природокористування, зокрема, залучалася експертом ООН з проведення Стратегічної екологічної оцінки програм регіонального розвитку
Давиденко Галина Йосипівна

Давиденко Галина Йосипівна

завідувач кафедри зарубіжної літератури Глухівського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор, автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць з проблеми вивчення і викладання зарубіжної літератури.
Гризун Анатолій Пилипович

Гризун Анатолій Пилипович

Народився 28 травня 1948 року в селі Жовтневому Конотопського району Сумської області. Закінчив з відзнакою Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, аспірантуру в Київському державному педагогічному інституті та докторантуру при Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Поет, критик, літературознавець, перекладач. Як літературознавець досліджує проблеми філософічності та суґестії в сучасній українській і світовій поезії. Автор навчального посібника "Поезія концептуальної думки" (2007). Член НСПУ, кандидат філологічних наук. Лауреат літературної премії ім. Василя Мисика, номінант Української літературної енциклопедії та Енциклопедії сучасної України. Автор десяти оригінальних і двох перекладних поетичних збірок. Твори Анатолія Гризуна перекладалися російською, білоруською, польською, киргизькою, болгарською, литовською та кримсько-татарськоюмовами.
Врагов Анатолий Петрович

Врагов Анатолий Петрович

Родился в 1936 г. Окончил в 1959 г. факультет химического машиностроения Киевского политехнического института, кафедра «Машины и аппараты химических и нефтеперерабатывающих производств». Степень доктора технических наук по специальности «Процессы и оборудование химической технологии» получил в 1993 г., звание профессора – в 1995 г. Заведовал кафедрой процессов и оборудования химических и нефтеперерабатывающих производств Сумского государственного университета в период с 1998 г. по 2003 г. Автор более 150 научных публикаций (в том числе 4 книг и 5 учебно-методических пособий по курсовому и дипломному проектированию).

Рудницький Вальдемар Генрихович

кандидат технічних наук, приват-професор кафедри електропостачання Інституту електромеханіки та енергоменеджменту Одеського національного політехнічного університету, автор більш ніж 70 науково-методичних робіт, серед яких 1 патент, 2 авторські свідоцтва, 3 навчальні посібники.
Василега Петро Олександрович

Василега Петро Олександрович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електроенергетики Сумського державного університету, автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 4 патенти (Великобританія, Німеччина, Франція, Україна), 18 авторських свідоцтв СРСР, один навчальний посібник

Вільчковський Едуард Станіславович

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України. Автор понад 350 наукових праць з теорії та методики фізичного виховання дітей та молоді. Дослідження Е.С. Вільчковського спрямовані на зміцнення здоров'я, поліпшення фізичного розвитку та рухової активності дітей дошкільного та шкільного віку, підготовку та підвищення кваліфікації дошкільних працівників та вчителів фізичного виховання.