Авторы

а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я і ї є
Конозенко Павел Алексеевич

Конозенко Павел Алексеевич

Павел Алексеевич Конозенко (1926–2007) родился в селе Великая Писаревка Сумской области. Закончил Харьковский ветеринарный институт. Работал на производстве, затем научным сотрудником в Украинском научно-исследовательском институте экспериментальной ветеринарии. Защитил кандидатскую диссертацию. Басни писал на протяжении всей жизни, но особенно активно последние 30 лет. Печатался в газетах и журналах Харьковской, Сумской, Киевской, Запорожской, Крымской и Белгородской областей. Автор пяти сборников басен.
Косяк Валерій Андрійович

Косяк Валерій Андрійович

Косяк Валерій Андрійович – фахівець у галузі філософії людини та естетики. Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософської антропології і культурології. Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Автор монографій “Телесность в контексте красоты и спорта” (1996), “Эпистемология человеческой телесности” (2002) і багатьох наукових статей.
Ільїна Ніна Михайлівна

Ільїна Ніна Михайлівна

Ільїна Ніна Михайлівна – доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Глухівського державного педагогічного університету
Какутич Євгеній Юрійович

Какутич Євгеній Юрійович

кандидат економічних наук, директор Науково-дослідного інституту сталого розвитку та природокористування (м. Сімферополь), викладає на економічному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Відомий фахівець з питань екологізації підприємницької діяльності, сталого розвитку, економічних проблем дослідження екологічної безпеки розвитку продуктивних сил, автор численних публікацій у вітчизняних виданнях
Ілляшенко Сергій Миколайович

Ілляшенко Сергій Миколайович

Завідувач кафедри маркетингу Сумського державного університету, доктор економічний наук, професор. Фахівець у галузі маркетингу інновацій, інноваційного менеджменту, економічного ризику, економіки інформації. Автор близько 400 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі більше 50 монографій, підручників, навчальних посібників.

Завальна Жанна Вікторівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Української академії банківської справи. Автор понад 25 наукових робіт, у тому числі 20 наукових статей та 4 навчальних посібників. Сфера наукових інтересів: адміністративне, фінансове та цивільне право.
Загородня Людмила Петрівна

Загородня Людмила Петрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, автор понад 25 наукових праць. Коло наукових інтересів – професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільного виховання

Димитрієвич Любов Радоївна

кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів Сумського національного аграрного університету. Провідний фахівець з проблем технології продуктів харчування та їх безпеки. Автор більше 200 друкованих праць і навчальних посібників.

Дуденко Ніна Василівна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни харчування і мікробіології Харківського університету харчування та торгівлі. Відомий фахівець в Україні з проблем підвищення біологічної цінності продуктів харчування. Автор більше 200 друкованих праць, 10 навчальних посібників та підручників.
Жарова Любов Валеріївна

Жарова Любов Валеріївна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, докторант Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, стажувалась у провідних наукових установах Чехії та Мальти. Фахівець з широкого кола питань еколого-економічного вивчення сталого розвитку продуктивних сил, автор понад 50 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, бере участь у багатьох міжнародних проектах з економіки природокористування, зокрема, залучалася експертом ООН з проведення Стратегічної екологічної оцінки програм регіонального розвитку