Авторы

а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я і ї є
Хлобистов Євген Володимирович

Хлобистов Євген Володимирович

доктор економічних наук, професор, завідувач відділу сталого розвитку та екологічної безпеки Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, професор географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, член Ради Державного фонду фундаментальних досліджень України, відомий фахівець з питань сталого розвитку, економіки природокористування, екологічної безпеки. Керівник численних міжнародних проектів з еколого-економічних досліджень продуктивних сил, автор понад 180 наукових публікацій у вітчизняних на зарубіжних виданнях, зокрема декількох монографій і підручників
Тєлєтов Олександр Сергійович

Тєлєтов Олександр Сергійович

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор кафедри маркетингу Сумського державного університету, фахівець з маркетингу та систем управління Після закінчення Харківського інституту радіоелектроніки (нині – ХТУРЕ), більше 20 років працював на різних посадах на Сумському заводі електронних мікроскопів та у ВО “Електрон” (нині – АТ “Селмі”). Проректор Сумського державного університету у 1996–2000 рр. Автор близько 250 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 14 монографій та 12 підручників і навчальних посібників, зокрема індивідуальних: “Маркетинг виробничо-технічної продукції”, “Маркетинг у промисловості” “Основы маркетинга”, “Маркетинг на промисловому підприємстві”, “Тестові та контрольні завдання з промислового маркетингу”, “Маркетингові дослідження», “Бізнес-план”. Має 21 науково-популярну статтю щодо сучасних проблем вищої школи, опубліковану у провідних виданнях України.
Тітаренко Світлана Анатоліївна

Тітаренко Світлана Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, в. о. доцента кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, автор 14 наукових праць. Коло наукових інтересів – професійна підготовка майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку
Федорова Евгения Валентиновна

Федорова Евгения Валентиновна

Практический психолог, преподаватель кафедры практической психологии Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко, автор оригинальных разработок о прикладных аспектах теории рефлексии.
Сухонос Володимир Вікторович

Сухонос Володимир Вікторович

Доктор юридичних наук, професор.

Завідувач кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права Сумського державного університету, доктор юридичних наук, професор.

Народився 18 вересня 1970 року. У 1988 році закінчив Чернігівський юридичний технікум (нині – Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету) за спеціальністю «Правознавство та облік в системі соціального забезпечення». Згодом навчався в Московській державній юридичній академії (нині – Московський державний юридичний університет ім. О. О. Кутафіна), яку закінчив у 1997 році, отримавши кваліфікацію «юрист» за спеціальністю «Юриспруденція».

Протягом 1998–2016 рр. працював в Українській академії банківської справи. Пройшов шлях від викладача-стажиста до професора.

Автор та співавтор понад 100 наукових праць, у тому числі дев'яти монографій та шести підручників і навчальних посібників.

 

Сотник Ірина Миколаївна

Сотник Ірина Миколаївна

Доктор економічних наук, доцент кафедри економіки Сумського державного університету.
 Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць (у тому числі більше 8 монографій, підручників та навчальних посібників) з економіки природокористування, економіки підприємства, економіки енергетики, еколого-економічних проблем енерго- та ресурсозбереження. Лауреат премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді в розбудову держави (2004). Учасник багатьох наукових проектів.

Старинський Микола Володимирович

асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Української академії банківської справи. Автор понад 15 наукових робіт, у тому числі 12 наукових статей та 5 навчальних посібників. Сфера наукових інтересів: адміністративне, фінансове, банківське право та правове регулювання фінансового ринку.
Сухонос Віктор Володимирович

Сухонос Віктор Володимирович

Голова вченої ради Навчально-наукового інституту права, професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного університету, доктор юридичних наук, професор

Працював в органах прокуратури з 1973 року на різних посадах, у т.ч. слідчого прокуратури, прокурора Срібнянського і Чернігівського районів, начальника відділу загального нагляду, першого заступника прокурора Чернігівської області, прокурора Самаркандської та Сумської областей, в управлінні кадрів прокуратури колишнього СРСР і Генеральної прокуратури України, деканом юридичного факультету Української академії банківської справи, ректором Академії прокуратури при Генеральній прокуратурі України.

Державний радник юстиції 3 класу, почесний працівник прокуратури України. Член наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень.

Автор та співавтор більш ніж 100 наукових праць, у тому числі восьми монографій та чотирнадцяти підручників і навчальних посібників.

Скоков Сергей Алексеевич

Скоков Сергей Алексеевич

Кандидат экономических наук.
Директор по развитию бизнеса консалтинговой компании ”Альтагон Интернешенал Инк.” (Нидерланды). Автор более 20 научных публикаций, имеет двадцатилетний опыт работы в сфере менеджмента, включая экологический менеджмент, экономический анализ, развитие международного бизнеса. Координатор многих международных проектов в сфере ресурсосбережения, развития региональной инфраструктуры, экологии, энергетики и водоснабжения, в том числе в странах Центральной и Восточной Европы. В течение ряда лет работал в Брюсселе менеджером международных проектов, финансируемых Европейским Союзом в регионе TACIS и Южной Азии, и в Гааге (Нидерланды), выполняя функции международного эксперта. В 2002–2004 годах был соруководителем проекта «Стандартизации экологического менеджмента предприятий Украины». Руководил подготовкой и проведением более 50 семинаров, пресс-конференций и других мероприятий во многих регионах Украины.
Синєокий Олег Володимирович

Синєокий Олег Володимирович

Синєокий Олег Володимирович (1966 року народження) – доцент кафедри кримінального права та правосуддя юридичного факультету Запорізького національного університету, кандидат юридичних наук, доцент, член науково-методичної ради при прокуратурі Запорізької області. Навчався в Ленінградському інституті точної механіки та оптики (нині – Санкт-Петербурзький державний університет інформаційних технологій, механіки та оптики), після чого служив в армії. Уже після закінчення Української державної юридичної академії (нині – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків) за 10 років служби в органах прокуратури пройшов професійний шлях від слідчого районної прокуратури до начальника відділу криміналістики прокуратури Запорізької області. З 1996 р. опублікував 200 наукових праць, серед яких 4 монографії, навчальні, науково-практичні та навчально-методичні посібники і практикум (у т.ч. три з грифом МОН України виконано у співавторстві), численні наукові статті з міжгалузевих проблем протидії злочинності у вітчизняних і зарубіжних (Російська Федерація, Республіка Казахстан) фахових наукових журналах. Систематизовані результати ґрунтовного наукового дослідження та інформаційного впровадження педагогічних інновацій у навчальний процес представлені цілісною працею в модернізованому вигляді.