Авторы

а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я і ї є
Сухонос Володимир Вікторович

Сухонос Володимир Вікторович

Доктор юридичних наук, професор.

Завідувач кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права Сумського державного університету, доктор юридичних наук, професор.

Народився 18 вересня 1970 року. У 1988 році закінчив Чернігівський юридичний технікум (нині – Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету) за спеціальністю «Правознавство та облік в системі соціального забезпечення». Згодом навчався в Московській державній юридичній академії (нині – Московський державний юридичний університет ім. О. О. Кутафіна), яку закінчив у 1997 році, отримавши кваліфікацію «юрист» за спеціальністю «Юриспруденція».

Протягом 1998–2016 рр. працював в Українській академії банківської справи. Пройшов шлях від викладача-стажиста до професора.

Автор та співавтор понад 100 наукових праць, у тому числі дев'яти монографій та шести підручників і навчальних посібників.

 

Сотник Ірина Миколаївна

Сотник Ірина Миколаївна

Доктор економічних наук, доцент кафедри економіки Сумського державного університету.
 Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць (у тому числі більше 8 монографій, підручників та навчальних посібників) з економіки природокористування, економіки підприємства, економіки енергетики, еколого-економічних проблем енерго- та ресурсозбереження. Лауреат премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді в розбудову держави (2004). Учасник багатьох наукових проектів.

Старинський Микола Володимирович

асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Української академії банківської справи. Автор понад 15 наукових робіт, у тому числі 12 наукових статей та 5 навчальних посібників. Сфера наукових інтересів: адміністративне, фінансове, банківське право та правове регулювання фінансового ринку.
Сухонос Віктор Володимирович

Сухонос Віктор Володимирович

Голова вченої ради Навчально-наукового інституту права, професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного університету, доктор юридичних наук, професор

Працював в органах прокуратури з 1973 року на різних посадах, у т.ч. слідчого прокуратури, прокурора Срібнянського і Чернігівського районів, начальника відділу загального нагляду, першого заступника прокурора Чернігівської області, прокурора Самаркандської та Сумської областей, в управлінні кадрів прокуратури колишнього СРСР і Генеральної прокуратури України, деканом юридичного факультету Української академії банківської справи, ректором Академії прокуратури при Генеральній прокуратурі України.

Державний радник юстиції 3 класу, почесний працівник прокуратури України. Член наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень.

Автор та співавтор більш ніж 100 наукових праць, у тому числі восьми монографій та чотирнадцяти підручників і навчальних посібників.

Скоков Сергей Алексеевич

Скоков Сергей Алексеевич

Кандидат экономических наук.
Директор по развитию бизнеса консалтинговой компании ”Альтагон Интернешенал Инк.” (Нидерланды). Автор более 20 научных публикаций, имеет двадцатилетний опыт работы в сфере менеджмента, включая экологический менеджмент, экономический анализ, развитие международного бизнеса. Координатор многих международных проектов в сфере ресурсосбережения, развития региональной инфраструктуры, экологии, энергетики и водоснабжения, в том числе в странах Центральной и Восточной Европы. В течение ряда лет работал в Брюсселе менеджером международных проектов, финансируемых Европейским Союзом в регионе TACIS и Южной Азии, и в Гааге (Нидерланды), выполняя функции международного эксперта. В 2002–2004 годах был соруководителем проекта «Стандартизации экологического менеджмента предприятий Украины». Руководил подготовкой и проведением более 50 семинаров, пресс-конференций и других мероприятий во многих регионах Украины.
Синєокий Олег Володимирович

Синєокий Олег Володимирович

Синєокий Олег Володимирович (1966 року народження) – доцент кафедри кримінального права та правосуддя юридичного факультету Запорізького національного університету, кандидат юридичних наук, доцент, член науково-методичної ради при прокуратурі Запорізької області. Навчався в Ленінградському інституті точної механіки та оптики (нині – Санкт-Петербурзький державний університет інформаційних технологій, механіки та оптики), після чого служив в армії. Уже після закінчення Української державної юридичної академії (нині – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків) за 10 років служби в органах прокуратури пройшов професійний шлях від слідчого районної прокуратури до начальника відділу криміналістики прокуратури Запорізької області. З 1996 р. опублікував 200 наукових праць, серед яких 4 монографії, навчальні, науково-практичні та навчально-методичні посібники і практикум (у т.ч. три з грифом МОН України виконано у співавторстві), численні наукові статті з міжгалузевих проблем протидії злочинності у вітчизняних і зарубіжних (Російська Федерація, Республіка Казахстан) фахових наукових журналах. Систематизовані результати ґрунтовного наукового дослідження та інформаційного впровадження педагогічних інновацій у навчальний процес представлені цілісною працею в модернізованому вигляді.
Рябко Юрій Володимирович

Рябко Юрій Володимирович

Рябко Юрій Володимирович – старший викладач кафедри психології Глухівського державного педагогічного університету
Савченко Юрій Юрійович

Савченко Юрій Юрійович

Савченко Юрій Юрійович – викладач кафедри теорії, методики і психології дошкільної освіти Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка
Притула Анатолій Михайлович

Притула Анатолій Михайлович

Народився 10 грудня 1979 року у Львові. Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого з відзнакою (2002), Інститут підготовки професійних суддів Одеської національної юридичної академії з відзнакою (2008). Старший викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету. Майор запасу.
Прокопенко Ольга Володимирівна

Прокопенко Ольга Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент, стипендіат Кабінету Міністрів України 2005–2007 рр., лауреат гранта Президента України 2007 р., навчалася і працює в Сумському державному університеті, автор більше ніж 170 наукових і навчально-методичних публікацій (зокрема більше ніж 30 книг – підручників і навчальних посібників з грифом МОН України, монографій) з економіки природокористування, економіки підприємств, маркетингу екологічних інновацій, мотивації та поведінки споживачів