Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням
Мельник Леонид Григорьевич

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням

Підручник
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника та к.е.н., проф. М.К. Шапочки
  • УДК: 33:502/504](075.8)
  • ISBN: 978-966-680-189-2
  • Формат: 60х90/16
  • Переплет: мягкая
  • Страниц: 759
  • Год издания: 2015
Нет в наличии
655,00 грн.

Матеріал, викладений у підручнику, присвячений основоположним аспектам екологічної діяльності. Розглянуто загальні питання екології, основні законодавчі засади природокористування в Україні; економічні механізми і принципи управління в природокористуванні; проаналізовано інструментарій економічної оцінки природних ресурсів; досліджено економічну природу і вплив на екосистеми екологічних ризиків; запропоновано ефективні напрями вдосконалення механізмів та інструментів у природокористуванні в нових умовах господарювання. Для викладачів і студентів усіх спеціальностей. Книга може бути використана спеціалістами та фахівцями неурядових організацій екологічного напряму.