Менеджмент для бакалаврів. У 2-х тт. Том 2

Менеджмент для бакалаврів. У 2-х тт. Том 2

Підручник.
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка
  • УДК: 65.012.32(075.8)
  • ISBN: 978-966-680-450-4 (т. 2)
  • Формат: 60х90/16
  • Переплет: мягкая
  • Страниц: 592
  • Год издания: 2015
Есть в наличии
525,00 грн.

Підручник містить навчальний модуль, який охоплює зміст основних нормативних дисциплін з підготовки фахівців за напрямом 6.030601 “Менеджмент” у галузі знань 03.06 “Менеджмент і адміністрування” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Змістовно дисципліни повністю відповідають програмам, затвердженим науково-методичною комісією з менеджменту та узгоджені з логіко-структурною схемою навчального процесу. Підручник складається з двох частин (томів), які охоплюють двадцять дві дисципліни, тобто практично всі аспекти підготовки бакалаврів. Розділи містять питання для самоконтролю та перелік рекомендованої літератури. При підготовці розділів були використані результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі оцінювання, прогнозування та управління економічним потенціалом складних виробничих систем. Розрахований на студентів спеціальності “Менеджмент організацій” усіх форм навчання.