Бухгалтерський облік: загальна теорія

Бухгалтерський облік: загальна теорія

Навчальний посібник
Серпенінова Ю.С., Гольцова С.М., Макаренко І.О. ; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової.
  • УДК: 657(075.8)
  • ISBN: 978-966-680-737-6
  • Формат: 60х84/16
  • Переплет: мягкая
  • Страниц: 336
  • Год издания: 2015
Есть в наличии
155,00 грн.

Навчальний посібник розроблено відповідно до змісту дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки «Облік і аудит». Матеріал викладено у шістнадцяти темах, що сукупно дають цілісне уявлення про місце і роль бухгалтерського обліку в системі господарського обліку, розкривають сутність предмета і методу бухгалтерського обліку, а також основи обліку базових господарських процесів. Кожна тема супроводжується практичними прикладами та упорядкованим набором контрольних запитань. До кожної теми запропоновані тести або практичні завдання для самостійного опрацювання, що забезпечить можливість закріпити отримані теоретичні знання.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.