Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки: соціоприродничі й економічні протиріччя.

Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки: соціоприродничі й економічні протиріччя.

монографія
Петрушенко М.М.
  • УДК: 338.27:338.242.4–047.52:[502/1+330/341]
  • ISBN: 978-966-680-692-8
  • Формат: 60х90/16
  • Переплет: мягкая
  • Страниц: 336
  • Год издания: 2014
Есть в наличии
260,00 грн.

  У монографії висвітлюються актуальні теоретико-методологічні й науково-практичні питання, пов’язані з соціоприродними та економічними ­протиріччями розвитку національної економіки в контексті його прогнозування та державного регулювання. Досліджуються концептуальні положення щодо прогностичної оцінки наслідків еколого-економічних протиріч і формування механізму їх регулювання в контексті сучасних тенденцій розвитку національної економіки. Запропоновано конкретні рекомендації, зокрема, на основі застосування теоретико-ігрового підходу щодо прийняття релевантних управлінських рішень.

 Для дослідників у галузях економіки та управління національним господарством, економіки природокористування, керівників і співробітників організацій і територіальних органів влади, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.