Белоліпський Валерій Олександрович

Белоліпський Валерій Олександрович
Доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Луганського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. За сумісництвом – професор Луганського національного аграрного університету. В.О. Белоліпський у 1974 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2006 р. – докторську. Наукові інтереси: - закономірності прояву вітрової і водної ерозії ґрунтів у басейнах малих річок і балкових водозборах різних географічних зон; - ерозійно-екологічне районування, кількісна оцінка протиерозійної стійкості ґрунтів на агрофонах і протиерозійних комплексах у землеробстві; - обґрунтування ґрунтоводоохоронної оптимізації параметрів екологічної стійкості елементів агроландшафту і шляхи їх реалізації в умовах різного антропогенного використання земель. Брав активну участь у розробці Концепції охорони ґрунтів від ерозії в Україні (2008). Автор і співавтор близько 200 наукових праць, серед яких 7 книг і монографій.