Начинаются с буквы "С"

а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я і ї є
Скляр Виктория Григорьевна

Скляр Виктория Григорьевна

Доцент, кандидат биологических наук, заведующая кафедрой ботаники Сумского национального аграрного университета.

Сфера научных интересов – ботаника, геоботаника, лесоведение, популяционная экология растений,  охрана природы. Автор и соавтор более 110 научных и научно-методических изданий.

Сухонос Володимир Вікторович

Сухонос Володимир Вікторович

Доктор юридичних наук, професор.
 
Сотник Ірина Миколаївна

Сотник Ірина Миколаївна

Доктор економічних наук, доцент кафедри економіки Сумського державного університету.
 Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць (у тому числі більше 8 монографій, підручників та навчальних посібників) з економіки природокористування, економіки підприємства, економіки енергетики, еколого-економічних проблем енерго- та ресурсозбереження. Лауреат премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді в розбудову держави (2004). Учасник багатьох наукових проектів.

Старинський Микола Володимирович

асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Української академії банківської справи. Автор понад 15 наукових робіт, у тому числі 12 наукових статей та 5 навчальних посібників. Сфера наукових інтересів: адміністративне, фінансове, банківське право та правове регулювання фінансового ринку.
Сухонос Віктор Володимирович

Сухонос Віктор Володимирович

доктор юридичних наук, доцент. Працював в органах прокуратури з 1973 р. на різних посадах, у т.ч. слідчого прокуратури, прокурора Срібнянського і Чернігівського районів, начальника відділу загального нагляду, першого заступника прокурора Чернігівської області, прокурора Самаркандської і Сумської областей, в Управлінні кадрів прокуратури колишнього СРСР і Генеральної прокуратури України, деканом юридичного факультету Української академії банківської справи, ректором Академії прокуратури при Генеральній прокуратурі України. Державний радник юстиції 3 класу, почесний працівник прокуратури України. Член Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень. Автор понад 60 наукових праць, у тому числі трьох монографій.
Скоков Сергей Алексеевич

Скоков Сергей Алексеевич

Кандидат экономических наук.
Директор по развитию бизнеса консалтинговой компании ”Альтагон Интернешенал Инк.” (Нидерланды). Автор более 20 научных публикаций, имеет двадцатилетний опыт работы в сфере менеджмента, включая экологический менеджмент, экономический анализ, развитие международного бизнеса. Координатор многих международных проектов в сфере ресурсосбережения, развития региональной инфраструктуры, экологии, энергетики и водоснабжения, в том числе в странах Центральной и Восточной Европы. В течение ряда лет работал в Брюсселе менеджером международных проектов, финансируемых Европейским Союзом в регионе TACIS и Южной Азии, и в Гааге (Нидерланды), выполняя функции международного эксперта. В 2002–2004 годах был соруководителем проекта «Стандартизации экологического менеджмента предприятий Украины». Руководил подготовкой и проведением более 50 семинаров, пресс-конференций и других мероприятий во многих регионах Украины.
Синєокий Олег Володимирович

Синєокий Олег Володимирович

Синєокий Олег Володимирович (1966 року народження) – доцент кафедри кримінального права та правосуддя юридичного факультету Запорізького національного університету, кандидат юридичних наук, доцент, член науково-методичної ради при прокуратурі Запорізької області. Навчався в Ленінградському інституті точної механіки та оптики (нині – Санкт-Петербурзький державний університет інформаційних технологій, механіки та оптики), після чого служив в армії. Уже після закінчення Української державної юридичної академії (нині – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків) за 10 років служби в органах прокуратури пройшов професійний шлях від слідчого районної прокуратури до начальника відділу криміналістики прокуратури Запорізької області. З 1996 р. опублікував 200 наукових праць, серед яких 4 монографії, навчальні, науково-практичні та навчально-методичні посібники і практикум (у т.ч. три з грифом МОН України виконано у співавторстві), численні наукові статті з міжгалузевих проблем протидії злочинності у вітчизняних і зарубіжних (Російська Федерація, Республіка Казахстан) фахових наукових журналах. Систематизовані результати ґрунтовного наукового дослідження та інформаційного впровадження педагогічних інновацій у навчальний процес представлені цілісною працею в модернізованому вигляді.
Савченко Юрій Юрійович

Савченко Юрій Юрійович

Савченко Юрій Юрійович – викладач кафедри теорії, методики і психології дошкільної освіти Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка