Авторы

а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я і ї є
Біловодська Олена Анатоліївна

Біловодська Олена Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент, стипендіат Кабінету Міністрів України 2006–2008 рр., лауреат гранта Президента України 2010 р., фахівець у галузі маркетингу інновацій, інноваційного та маркетингового менеджменту, логістики. Навчалась і працює в Сумському державному університеті, автор більш ніж 160 наукових, навчально-методичних публікацій, у т. ч. близько 20 монографій, підручників та навчальних посібників.
Башук Тетяна Олександрівна

Башук Тетяна Олександрівна

аспірант кафедри маркетингу Сумського державного університету, фахівець з маркетингу, мерчандайзингу. Автор більше ніж 20 наукових та навчально-методичних праць.
Белоліпський Валерій Олександрович

Белоліпський Валерій Олександрович

Доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Луганського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. За сумісництвом – професор Луганського національного аграрного університету. В.О. Белоліпський у 1974 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2006 р. – докторську. Наукові інтереси: - закономірності прояву вітрової і водної ерозії ґрунтів у басейнах малих річок і балкових водозборах різних географічних зон; - ерозійно-екологічне районування, кількісна оцінка протиерозійної стійкості ґрунтів на агрофонах і протиерозійних комплексах у землеробстві; - обґрунтування ґрунтоводоохоронної оптимізації параметрів екологічної стійкості елементів агроландшафту і шляхи їх реалізації в умовах різного антропогенного використання земель. Брав активну участь у розробці Концепції охорони ґрунтів від ерозії в Україні (2008). Автор і співавтор близько 200 наукових праць, серед яких 7 книг і монографій.

Дугин Станислав

Станислав Дугин – автор новой методики обучения иностранным языкам, суть которой состоит в объяснении грамматических явлений иностранного языка на основе сравнения с аналогичными явлениями в русском и украинском языке. Не заучивание правил и слов, а объяснение того, почему используются те или иные речевые конструкции, позволяет легко и быстро научить читать, писать и говорить на иностранном языке.
Злобін Юліан Андрійович

Злобін Юліан Андрійович

Професор кафедри ботаніки Сумського національного аграрного університету, доктор біологічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України.

Сфера наукових інтересів – ботаніка, геоботаніка, популяційна екологія рослин. Автор більш ніж 300 науковихі науково-методичнихвидань, у тому числі чотирьох монографій, трьох підручників і10 навчальних посібників.

 

Клименко Анна Александровна

Клименко Анна Александровна

Старший преподаватель кафедры ботаники Сумского национального аграрного университета

Сфера научных интересов – ботаника, геоботаника, популяционная экология растений, фитосозология. Автор более 17 научных статей.

Скляр Виктория Григорьевна

Скляр Виктория Григорьевна

Доцент, кандидат биологических наук, заведующая кафедрой ботаники Сумского национального аграрного университета.

Сфера научных интересов – ботаника, геоботаника, лесоведение, популяционная экология растений,  охрана природы. Автор и соавтор более 110 научных и научно-методических изданий.

Тихенко Лариса Володимирівна

Тихенко Лариса Володимирівна

Кандидат педагогічних наук.

Директор Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України

Ковальчук Олександр Миколайович

Ковальчук Олександр Миколайович

Палеонтолог, фахівець у галузі палеоіхтіології. Сфера наукових інтересів: морфологія, таксономія, систематика та історична фауністика костистих риб пізнього міоцену та пліоцену півдня України.

Автор близько 60 наукових праць, присвячених вивченню неогенових та антропогенових хребетних України.

Несин Валентин Антонович

Известный в стране и за рубежом палеотериолог, автор 70 научных работ, двух монографий, посвященных проблемам таксономии, систематики, эволюции и биостратиграфии мелких млекопитающих неогена Украины. Соавтор биозональной микротериологической схемы неогена северной части Восточного Паратетиса. Автор описания более десяти новых таксонов видового и родового рангов микротериев. Лауреат премии имени И.И. Шмальгаузена по зоологии НАН Украины.