а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я і ї є
Дрогомирецька Мар’яна Іванівна

Дрогомирецька Мар’яна Іванівна

Дрогомирецька Мар’яна Іванівна, к.е.н., старший викладач кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
Тарасова Татьяна Борисовна

Тарасова Татьяна Борисовна

Родилась в 1953 г. В 1970–1975 гг. училась в Сумском государственном педагогическом институте им. А.С. Макаренко, который закончила с отличием и где осталась работать лаборантом. В 1983 году защитила кандидатскую диссертацию и вернулась в институт, где прошла путь от ассистента до заведующего кафедрой психологии.
Вахтін Сергій Ростиславович

Вахтін Сергій Ростиславович

Вахтін Сергій Ростиславович, к.т.н., професор кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
Шипуліна Юлія Сергіївна

Шипуліна Юлія Сергіївна

Старший викладач кафедри маркетингу Сумського державного університету, кандидат економічних наук, фахівець у галузі інноваційного менеджменту та маркетингу. Автор більше 40 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі співавтор 4 монографій і навчального посібника.
Тарасов Лев Васильевич

Тарасов Лев Васильевич

Родился в 1934 году. Окончил Московский инженерно-физический институт в 1958 г. по специальности «Теоретическая ядерная физика». Кандидат физико-математических наук (1968), доцент (1969), профессор (1983). В 1989–1992 гг. – заведующий кафедрой методики преподавания предметов естественно-математического цикла в Московском институте повышения квалификации работников образования; в 1992–1998 гг. – заведующий кафедрой физики в Московском государственном открытом педагогическом университете.
Шейко Галина Дмитрівна

Шейко Галина Дмитрівна

старший викладач кафедри психології Глухівського державного педагогічного університету
Хлобистов Євген Володимирович

Хлобистов Євген Володимирович

доктор економічних наук, професор, завідувач відділу сталого розвитку та екологічної безпеки Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, професор географічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, член Ради Державного фонду фундаментальних досліджень України, відомий фахівець з питань сталого розвитку, економіки природокористування, екологічної безпеки. Керівник численних міжнародних проектів з еколого-економічних досліджень продуктивних сил, автор понад 180 наукових публікацій у вітчизняних на зарубіжних виданнях, зокрема декількох монографій і підручників
Тєлєтов Олександр Сергійович

Тєлєтов Олександр Сергійович

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор кафедри маркетингу Сумського державного університету, фахівець з маркетингу та систем управління Після закінчення Харківського інституту радіоелектроніки (нині – ХТУРЕ), більше 20 років працював на різних посадах на Сумському заводі електронних мікроскопів та у ВО “Електрон” (нині – АТ “Селмі”). Проректор Сумського державного університету у 1996–2000 рр. Автор близько 250 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 14 монографій та 12 підручників і навчальних посібників, зокрема індивідуальних: “Маркетинг виробничо-технічної продукції”, “Маркетинг у промисловості” “Основы маркетинга”, “Маркетинг на промисловому підприємстві”, “Тестові та контрольні завдання з промислового маркетингу”, “Маркетингові дослідження», “Бізнес-план”. Має 21 науково-популярну статтю щодо сучасних проблем вищої школи, опубліковану у провідних виданнях України.
Тітаренко Світлана Анатоліївна

Тітаренко Світлана Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, в. о. доцента кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, автор 14 наукових праць. Коло наукових інтересів – професійна підготовка майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку
Федорова Евгения Валентиновна

Федорова Евгения Валентиновна

Практический психолог, преподаватель кафедры практической психологии Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко, автор оригинальных разработок о прикладных аспектах теории рефлексии.